Vad är RUT-avdraget?

RUT-avdraget, som står för Rengöring, Underhåll och Tvätt, är en del av den svenska skattelagstiftningen som tillåter privatpersoner att dra av en del av kostnaden för vissa hushållstjänster på sin skatt. RUT-avdraget infördes i syfte att minska svartjobb och göra det mer överkomligt för hushållen att köpa dessa tjänster.

Vad innebär RUT

När du betalar för en tjänst som kvalificerar för RUT-avdraget betalar du bara del av kostnaden direkt till tjänsteleverantören. Resten dras av direkt på din skatt. För att detta ska fungera måste tjänsteleverantören rapportera tjänsten till Skatteverket.

Några exempel på tjänster som kvalificerar för RUT-avdraget inkluderar:

Flytt - Arbetskostnader
Städning och fönsterputsning
Tvätt och strykning av kläder
Snöskottning och gräsklippning
Enklare trädgårdsarbete
Barnpassning i hemmet
Det finns dock en övre gräns för hur mycket du kan dra av per år. Per 2021 var denna gräns 50 000 kronor per person och år, men det kan vara bra att kolla upp det aktuella beloppet eftersom det kan förändras över tid.

Här är ett exempel på hur RUT-avdraget kan fungera:

Anta att du anlitar oss förflyttstädning för 2000 kronor (inklusive moms). så fakturerar vi dig endast 1000 kronor (50% av beloppet), eftersom resterande 1000 kronor kommer att dras av genom RUT-avdraget. Vi ansvarar sedan för att rapportera tjänsten till Skatteverket, som sedan drar av 1000 kronor från din skatt.

Det är viktigt att komma ihåg att inte alla tjänster kvalificerar för RUT-avdraget och att det finns vissa kriterier som måste uppfyllas för att man ska kunna använda sig av det. Om du är osäker på om en viss tjänst kvalificerar för RUT-avdraget, bör du kolla upp det med Skatteverket eller tjänsteleverantören.