Vi är flyttfirman i Uppsala för dig!

Vad är Flyttbidrag – Kan man få det?

Flytten till en ny bostad kan vara en kostsam affär, och därför är det viktigt att vara medveten om de ekonomiska stöd som finns tillgängliga. Även om vissa former av flyttbidrag inte längre erbjuds, finns det fortfarande många möjligheter att få ekonomisk hjälp. I den här guiden utforskar vi de nuvarande alternativen för att underlätta din flytt.

Historik och Nuvarande Status för Flyttbidrag

Tidigare var det möjligt att ansöka om flyttbidrag via Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan för att täcka kostnader relaterade till en flytt. Detta inkluderade bland annat bidrag för pendlingskostnader och bohagsflytt. Dock har dessa möjligheter upphört sedan år 2015. Det betyder dock inte att alla dörrar till ekonomiskt stöd är stängda.

Möjligheter till Ekonomiskt Stöd Vid Flytt

Det finns flera vägar att utforska för den som behöver ekonomiskt stöd i samband med en flytt:

 • Arbetsrelaterad Flytt: För den som byter arbetsplats kan det finnas möjligheter till ersättning, särskilt om flytten är knuten till ny anställning eller arbetsplatsbyte inom en koncern.
 • EU-bidrag och Kommunal Ersättning: Studenter eller arbetssökande som flyttar för utbildning eller arbete inom EU kan vara berättigade till specifika bidrag.
 • Rådgivning från Arbetsförmedlingen: Arbetsförmedlingen kan erbjuda råd och eventuell ersättning för kostnader kopplade till arbetsrelaterade flyttar.

Skattefri Flyttningsersättning och dess Kriterier

 • Villkor för Ersättning: Ersättningen kan täcka utgifter för dubbel bosättning, hemresor och ibland förlust vid försäljning av bostad.
 • Ansökningsprocess: Normalt är det arbetsgivaren som står för denna typ av ersättning, men det finns specifika kriterier som måste uppfyllas.

Arbetsgivarens Roll och Skatteregler

För arbetsgivare är det centralt att ha kunskap om regelverket kring flyttbidrag och skatteavdrag:

 • Regler för Arbetsgivare: Speciellt för utländska arbetsgivare gäller det att vara uppmärksam på skatteregler vid anställning i eller från Sverige.
 • Uppdaterad Information: Det är viktigt för både arbetsgivare och anställda att hålla sig uppdaterade om förändringar i skattelagstiftningen som kan påverka flyttningsersättningar.

Effektiv Planering och Samordning av Arbetsrelaterade Flyttar

Att flytta på grund av arbete kräver noggrann planering och koordination:

 • Identifiera Behov: Se över dina behov gällande arbete och bostad på den nya orten.
 • Val av Flyttfirma: Jämför olika flyttfirmor för att hitta det alternativ som passar din budget och behov.
 • Kontroll av Flyttningsbidrag: Förhandla med din nuvarande eller blivande arbetsgivare om möjligheter till flyttningsbidrag.
 • Samordning med Kollegor: Effektiv kommunikation med involverade parter är avgörande för en smidig övergång.

Sammanfattning om flyttbidraget

Flyttbidragets landskap har förändrats över åren, men det finns fortfarande många vägar att utforska för den som söker ekonomiskt stöd vid flytt. Genom att vara välinformerad och noggrant planera kan du säkerställa att din flytt blir så smidig och kostnadseffektiv som möjligt.